ecologische tuin galerij

Onze laag onderhoud ecologische tuin met 12 beste
fotos door het jaar heen.

Bekijk hier direct onder 12 beste fotos jaarrond van onze natuurrijke ecologische tuin met laag onderhoud

Of lees daaronder verder over onze ecologische tuin.

Deze galerij was bedoeld als inspiratie voor het delen van La Dolce Vita in uw eigen natuurrijke laag onderhoud ecologische tuin.

Toelichting in 2 Aspecten van onze unieke laag onderhoud ecologische tuin :

1- het doel en de nieuwe visie naar laag onderhoud:

a- overeenkomsten en 1 verschil met andere natuurrijke ecologische tuinen:

Onze ecologische tuin wordt ook ontworpen en gerenoveerd met als doel de natuurlijke biodiversiteit- en een beter milieu te bevorderen. Onze ecologische tuin is verder ook ontworpen en aangelegd met het oog op het creëren van een gezond, evenwichtig en robuust ecosysteem. En ook in onze ecologische tuin is een focus gelegd op besteed het minimaliseren van de impact op het milieu, zowel tijdens, als na- de aanleg van onze natuurrijke tuin.
Maar dan worden bij ons wel alle genoemde ecologische aspecten toegepast in de unieke combinatie met het verkrijgen van laag onderhoud.

b- Robuuste natuur in onze ecologische tuin resulteert in laag onderhoud:

In onze ecologische tuin is dus ook de focus gelegd op het creëren van een gezond ecosysteem. En dan wel een waar planten, dieren en insecten dankzij een krachtige natuurlijke controle en redundancy (ofwel overdadigheid) kunnen gedijen met minimale menselijke tussenkomst. Met andere woorden: laag aan onderhoud dus..

2- Onze unieke aanpak voor beplanting, water en waardevolle insecten in onze ecologische tuin

a- Een unieke visie op inheemse en uitheemse beplanting in onze ecologische tuin

Qua beplanting hebben wij inderdaad een wellicht verrassende ecologische visie op inheemse, of zelfs lokale planten: wij discrimineren niet tussen inheems en uitheems of tussen wel of niet lokaal. Onze planten zijn juist gezonde planten die rustig groeien, toch een weelderig uiterlijk geven én de biodiversiteit versterken.


Ook inheemse planten en lokale planten kunnen namelijk zelfs ernstig woekeren: Voorbeelden die horen tot de meest woekerende ‘onkruiden’ in Nederland zijn bijvoorbeeld Heermoes (Equisetum arvense),Zevenblad (Aegopodium podagraria) en Haagwinde (Convolvulus sepium),

En verder is bij ons is plant- containment ook een belangrijk gedeelte van onze ecologische verantwoordelijkheid en ecologische footprint. Anders geformuleerd, zijn onze planten, als die eventueel onverhoopt buiten de tuin terecht komen, niet geneigd enige schade aan te richten door andere inheemse of lokale planten te overheersen of zelfs te verdringen.

b- Onze ambitieuze visie op water en droogte in de ecologische tuin.

Wat water betreft kijken wij ook juist niet per sé naar droogte-resistentie bij planten. Er zijn namelijk veel droogte-resistente planten, die in natte tijden en natte jaren dan juist in een woekerende groeisprint komen.
Bovendien zijn er tegenwoordig genoeg technische en natuurlijke oplossingen beschikbaar om in Nederland niet of nauwelijks zonder water te hoeven zitten: als we maar verstandig en met inzicht te werk gaan.

Wij zijn dan ook niet voor klimaat-adaptatie als hoofdoplossing: adaptatie is daar voor ons ook een beetje capitulatie. Wij zijn juist voor het herstel én vergroten van de biodiversiteit. En dat kán, zelfs in de woestijn, zoals nu ook al bewezen wordt door de inspirerende non-government organisatie justdiggit.org.

c- onze invulling en krachtige natuurlijke controle over water in onze ecologische tuin

En geen focus op klimaat-adaptatie betekent nu ook weer niet dat we verspilling accepteren. Zo hebben onze tuinen optimaal waterverbruik en wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van regenwater om de tuin te irrigeren. En dit kan dan bij ons weer op verschillende manieren gerealiseerd zijn, zoals simpelweg een geplaatste regenton.

Maar wij hebben ook in onze ecologische tuinen gebruik gemaakt van grote opvangblokken die onzichtbaar onder de bestrating van onze ecologische tuin liggen en die het regenwater vertraagd af kunnen geven.


Hierbij is het tenslotte ook nog mogelijk voor mensen met een beperkt budget om een hybride bewatering is de tuin te hebben. Dit is een vorm van regenwateropvang met een beperkte capaciteit, waarbij het regenwater pas doorstroomt naar het riool, als de regenwater- opvang vol zit.
Dit is natuurlijk wat minder ecologisch dan een volledige regenwater ontkoppeling van het riool, maar draagt op zich al belangrijk bij tot het reduceren van piekbelasting bij felle regenbuien. En die felle regenbuien worden in de toekomst voorlopig alleen maar meer en meer, volgens bijna alle huidige wetenschappelijke voorspellingen.

Een ander belangrijk onderdeel van onze ecologische tuin is hierbij dus ook het vast houden van water in de grond zelf, met in combinatie met een gezond bodemleven als extra bijvangst. Dit kan nog belangrijk bijdragen: Elke procent organisch materiaal in de bodem kan per vierkante meter 17 liter water vasthouden.
Bij ons hebben onze tuinen dus in de bodem extra compost, én mineralen die de waterhuishouding verbeteren, en daarbovenop nog een organische strooisellaag op de bodem tegen verdamping.
Dit betekent een krachtige natuurlijke controle over het water in onze ecologische tuin.

d- Verkrijgen van krachtige natuurlijke controle in onze ecologische tuin:

Met betrekking tot waardevolle insecten is bij ons het natuurlijke evenwicht in de tuin verbeterd en worden nuttige insecten en dieren bevorderd. Dit doen wij door ieder gebruik van chemische pesticiden en herbiciden te vermijden,.

Maar een belangrijk aspect van onze ecologische tuin is ook het creëren van verscheidene habitats voor wilde dieren en insecten. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten, bijenhotels en het aanleggen van een vijver. Ook liggen er in onze ecologische tuin voldoende dode takken, schors en bladeren die kunnen dienen als schuilplaats en voedselbron voor insecten en kleine dieren.

Samengevat:

Kortom, onze ecologische tuin is een tuin die ontworpen- of gerenoveerd- is met respect voor water, bodem en biodiversiteit. Wij vermijden van chemische middelen en het creëren van habitats voor wilde dieren en insecten. Zo wordt er bijgedragen aan een gezonder en duurzamer en robuust ecosysteem. Daarbij streven wij met een krachtige natuurlijke controle altijd naar lager onderhoud.

En het is allemaal bereikbaar met de 5 diensten van Ecologisch hovenier EcoVita:

  • Ecologische renovatie naar laag onderhoud.
  • Ecologische tuinaanleg voor een laagonderhoudstuin.
  • Renoverend ecologisch onderhoud naar laag onderhoud.
  • Ecologische Laagonderhoud vijvers
  • Ecologische coaching

Extra opmerking:

De tekst op deze pagina is geregenereerd met behulp van Chat-GPT, ingestoken op ‘de ecologische tuin.’
Een groot aantal aanpassingen waren toch nog noodzakelijk om het unieke karakter van onze eigen tuinen voldoende tot haar recht te laten komen. Wij laten het aan u om te beoordelen of dit juist jammer, of geruststellend is…

Via de knop onderaan de bladzijde kunt u meer fotoś bekijken. Ook kunt u meer informatie lezen op onze home pagina van :

Kort samengevat is het allemaal bereikbaar met de 5 diensten van Ecologisch hovenier EcoVita:

  • Ecologische renovatie naar laag onderhoud.
  • Ecologische coaching
  • Ecologische tuinaanleg voor een laagonderhoudstuin.
  • Renoverend ecologisch onderhoud naar laag onderhoud.
  • Ecologische Laagonderhoud vijvers

Maar als u liever meer weet over de hovenier zelf, dan kan dat met onderstaande knop:

Maar als u liever meer fotos ziet, dan kan dat met onderstaande knop:

Als u een twitter of facebook account heeft dan u kunt ons ook volgen op:
twitter maar eventueel kan dit ook gedaan worden op facebook .