Ecologisch hovenier ” is vandaag de dag allang bekend. Waarschijnlijk heeft u er zelfs op gezocht, of op ” Ecologisch hoveniersbedrijf “. Wij gaan echter een stapje verder met onze Ecologische laag onderhoud tuin.
Het leven is immers al druk genoeg, terwijl gezonde natuur steeds belangrijker wordt…

Achtergrond-ecologisch-hovenier-Sierui-nabloei

Daarom zeggen wij bij EcoVita Hoveniers (voorheen Schop en Co) dan ook:

Aan de slag naar laag onderhoud natuur? Het kan! En wel met de 5 diensten van:

Ecologisch Hovenier EcoVita- Utrecht, Soest, Zeist, Amersfoort.

Of lees hieronder verder:

Want genieten is vandaag de dag steeds belangrijker, juist als het leven ook meer dan alleen het eigen genot. Maar echte ecologische laag onderhoud natuur vergt ook een achterliggende filosofie die verder gaat dan alleen het eigen Eco-gemak.
Het credo van EcoVita hoveniers is dan ook:

LA DOLCE VITA DELEN.

En op ecologisch verantwoorde wijze is het daarbij dan ook pas echt genieten.

Per slot van rekening worden planten én dieren in een rap tempo steeds meer afhankelijk van de nog resterende natuur nabij de mens. En dus van úw tuin of park. Ook de kwaliteit van úw natuur wordt dus steeds belangrijker!

En ú kunt daar dus nu ook iets daadwerkelijk aan bijdragen:

U bent namelijk beheerder en rentmeester van een klein stukje van deze wereld. Een klein, maar wél steeds belangrijker wordend groen stukje van onze planeet.

En door het plantenleven een goede bodem te geven én het dierenleven te voorzien van o.a. nectar-rijke en bessenrijke buffetten, kunt u ook het Eco-gemak én ‘La Dolce Vita’ delen met het planten en dierenrijk.

………Vanaf nu ECHT Ecologisch aan de slag dus:

Want eco-verhalen worden nu wel genoeg gehouden. Maar bent u iemand die vanaf nu daadwerkelijk ECHT ecologisch aan de slag wil? En uw stukje van de wereld echt beter wilt maken? En uw kinderen en kleinkinderen nu en later met overtuiging kunnen zeggen dat u ook geeft om hún wereld van later? Dan helpen wij graag!

En de natuur heeft flink wat tijd en veel zorgvuldige aandacht nodig om echt robuust te worden of te herstellen. Daarom moedigen we u als echte natuurliefhebber dan ook graag aan door te zeggen: zo snel mogelijk met ons aan de slag, want goede natuuropbouw kost veel tijd en zorg.
En daarbij zeggen wij als eco- hovenier natuurlijk ook: geen haastklussen, spoedjes, of effe snel. Wij kunnen relatief snel beginnen, maar nemen echt de tijd voor uw tuin en gaan rustig en verstandig voor u- en met u aan de slag. Dat verdient de natuur en dat verdient u en dat verdient uw omgeving.

Maar hoe zit het dan verder ook al weer met uw eigen gemak en úw eigen ‘La Dolce Vita’ ?

Geen nood! Ook juist voor uw eigen Eco-gemak kunt u ons namelijk inschakelen voor groen- beheer, groen- renovatie en groen- en tuinen aanleg. Wij nemen u namelijk het werk uit handen waar u de tijd voor ontbreekt. Bovendien zorgen wij voor een minimale verstoring van de natuur én een minimale verstoring van uw dagelijks leven. En daarbij leveren wij u uiteindelijk een laag onderhoud natuur waar Ú, uw (klein) kinderen én de natuur zelf, nog vele jaren van kunnen genieten!

En hoe zit het dan met de kosten?

Wij houden ons niet bezig met kosten maar juist met investeringen. Het eerlijke verhaal is daarbij wel dat onze natuur flinke investeringen nodig heeft. En dat is inmiddels ook geen verrassing meer. U zult bij ons dus ook flink investeren: in tijd en/of geld.

En hoewel wij graag voor iedereen aan de slag zouden gaan, kunnen wij niet iedereen helpen.
Met ons gespecialiseerde bedrijf kunnen wij bijvoorbeeld geen meerwaarde bieden voor eco-Nomisten. Daarmee bedoelen we diegenen die wellicht wel ‘iets’ aan ecologisch bezig zijn willen doen, maar alleen binnen een beperkt budget met ook beperkte eigen tijd en dan eerst willen weten wat er allemaal kan.
Ten slotte willen wij er zeker niet aan bijdragen dat budgettering, hoe begrijpelijk ook, juist wordt gebruikt als argument om toch maar niet echt in de natuur te hoeven investeren. Op die wijze gaan we onze planeet namelijk niet redden.

Daarom passen vaste prijzen en schattingen ook niet ons bedrijfsmodel. Ons bedrijfsmodel is juist gebaseerd op ongelimiteerde interactie tussen u, ons en de natuur met als einddoel de creatie van echt gezonde en bijzondere natuur.
En als bedrijf zijnde willen we natuurlijk wel eerlijk betaald worden voor al ons werk.


Daarbij bieden wij de volgende 5 ecologische diensten als hovenier aan:

– Naar een natuurlijke laag onderhoud tuin met Ecologische renovatie.
en:
Ecologische aanleg voor natuurrijke laag onderhoud tuinen.
maar ook:
– Naar laag onderhoud groen met het Renoverend ecologische onderhoud en -beheer.
of:
Eco-vijvers met laag onderhoud.
en:
– Ecologische coaching.


En we willen dit hierbij graag concreet toelichten, want:

– Ten eerste komt u met onze Eco-renovatie tot úw mooie, gezonde laag onderhoud tuin.

Wij geven daarbij eerst veel aandacht aan uw bodem en (regen)water. Vervolgens realiseren wij maximale biodiversiteit met veel ruimte voor rustige groeiers

Daarnaast stimuleren wij roofinsecten zodat u bereikt wat u wilt, namelijk úw mooie en gezonde laag onderhoud natuur.

En hoe doen wij dit?

Op een voor de hand liggende wijze, namelijk stap voor stap:

Wij gaan er ten eerste van uit dat de bodem de basis is:


Hierbij beginnen wij graag met een citaat van de Wilde weelde website:


“Wie zich in het bodemleven verdiept raakt onder de indruk van de complexiteit en het belang van dit ecosysteem. In de bodem wordt afval omgezet in voedingsstoffen voor nieuw leven. De juiste bacteriën en schimmels in de bodem maken planten weerbaar tegen allerlei plagen. Daarvoor is een goed bodemvoedselweb noodzakelijk: het geheel van bodemdiertjes en micro-organismen dat in een gezonde bodem de stabiele basis vormt.”

Wilde weelde website.


Nu vinden wij ook dat de bodemstructuur dus essentieel is voor een gezonde tuin-natuur en overig groen. De bodemstructuur in tuinen moet daarom ook in een goed evenwicht zijn- , of worden gebracht:

Zo moet uw bodem bijvoorbeeld water kunnen vast houden om planten goed te kunnen laten groeien. Maar overtollig water moet wel weer kunnen worden afgevoerd.

Vaak betekent dit dat dikke kleigrond korreliger moet worden gemaakt. Dit terwijl droge zandgrond juist wat meer vochtdragende toevoegingen kan gebruiken. In vrijwel alle gevallen voegen wij daarom zaken als organische compost, mulch of (half) verteerde humus toe. Wij zien dit als een essentiële boost voor de biodiversiteit in uw gezonde bodem.


Organisch(!) bemesten doen wij over het algemeen maar 1 keer om een plant op gang te helpen en extra Mycorriza in de bodem te brengen. Verder gebruiken wij in groen aanleg en groen renovatie en groen beheer in principe geen meststoffen.
Daarbij maken we wel weer een uitzondering bij bepaalde hagen of moestuin-borders:


Per slot van rekening is het bij moes- tuinen en moestuin-borders wél een kwestie van productie en smullen!

😉


Maar ook een goede waterhuishouding is naar onze mening essentieel.

En regenwateropvang is de eerste stap in waterhuishouding. Dit kunnen wij op verschillende manieren realiseren. Hierbij kunt u al denken aan een regenton met twee kranen en een slang naar uw beplanting als simpele oplossing in de kleinere tuinen.

Wij kunnen bij een wat overtuigender ambitie echter ook een complete ontkoppeling van het regenwater realiseren. Deze riool-ontkoppeling doen wij dan bijvoorbeeld met opvangblokken onder de bestrating.
Daarbij houden wij ook nog in de gaten dat het opvangblokken zijn die het water langzaam genoeg aan uw beplanting weer afgeven.

Verder kunnen wij ook nog hybride systemen plaatsen. Die hybride systemen vangen dan normaliter al het water op, terwijl in geval van extreem weer toch wateroverlast wordt voorkomen.

Buiten de regenwateropvang en de daarna volgende passieve afgifte leveren wij als hoveniersbedrijf bovendien actieve bewateringssystemen op leidingwater.
Deze actieve bewatering geeft daarbij een waterbesparing van 50 tot 70 % ten opzichte van conventionele sproei-installaties. Tenslotte hebben onze systemen ook nog sturing met bodemvochtsensoren.

Kortom: De combinatie van een goede bodem en de waterhuishouding gebruiken wij dan ook altijd als essentiële natuurlijke basis van úw goede gezonde tuin-natuur.


En na een goede basis creëren wij maximale biodiversiteit:

Bij maximale biodiversiteit denken wij juist niet alleen aan zo veel mogelijk groen, maar ook aan verschillende soorten planten, en verwerken dit in ieder tuinontwerp:

-Zo heeft een gezonde natuurlijke tuin bij ons alle verschillende plantgroepen: Bomen, struiken, klimplanten, kruiden én bodembedekkers.
Bij kruiden denken we als hoveniers dan hier niet alleen aan keukenkruiden. We bedoelen hiermee namelijk alle planten die geen houtige delen hebben, maar die wel groot genoeg worden om boven bodembedekkers uit te groeien.


Verder letten wij ook op het scheppen van rust:

Zo creëren wij ook rust in uw tuin door veel ruimte te geven aan rustige groeiers bij al onze ecologische ontwerpen. Dit lijkt zeer voor de hand liggend, maar het is wat minder makkelijk dan het lijkt:

Veel reguliere tuincentra en kwekers hebben namelijk vrijwel alleen snelgroeiende (dan wel woeker) planten voor standaard tuinen. Dat vult snel aan en is voor de klant schijnbaar goedkoop. En zo houdt men ook de daarbij behorende winstmarges op een zakelijk interessant peil.

Daarom regelen en leveren wij altijd zelf de langzame groeiers. Wij doen dit bij voorbeeld met onze tweede kans planten van onze plant-parkeer-plekken in onze recycle-borders. En een ander voorbeeld is een zeer nauwkeurige keuze van planten bij precies de juiste biologische kwekers.

Door dus voldoende rustige groeiers in tuinen flink de ruimte te geven, komt er een optimaal samenspel tussen u en de tuin-natuur:

U kunt dan met een gezonde basis én rustige, biodiverse beplanting, zelfs zelf de groei van de beplanting sturen. En gewoon door de hoeveelheid water die u geeft!


Ten vierde letten wij ook op de natuurlijke tuin-gezondheid:

Zo stimuleren wij, naast een goede basis, en biodiverse, en rustige beplanting, ook roofinsecten tegen plagen. Dit doen wij ook met de juiste plantenkeuze in ons ecologische tuinontwerp én in renovaties van tuinen én in overig groen beheer:
Wij letten bij de beplanting namelijk op de behoeften van deze roofinsecten door er op te letten dat er voldoende ruimte is voor de drie Vś:

– Voedsel: door juiste planten met nectar beschikbaar te hebben wanneer dit nodig is.
De larve van een groene gaasvlieg eet bijvoorbeeld (heel veel) bladluizen. Dit terwijl de volwassen groene gaasvlieg juist alleen leeft van planten-nectar.

– Veiligheid: door bijvoorbeeld de juiste insectenhotels te gebruiken voor
bijvoorbeeld overwintering. Óf eenvoudigweg door in de herfst zoveel mogelijk bladeren te laten liggen op de grond.

– Voortplanting: door de juiste drachtplanten te regelen, waar de insecten hun eitjes op kunnen afzetten.

Wij letten als eco- hovenier dus op al deze aspecten, zowel in ontwerp als aanleg, als beheer. Maar daarbij letten wij er ook op wat nu precies, wannéér moet bloeien voor optimaal succes. En zo kunnen wij u helpen aan úw jaarrond mooie gezonde laag onderhoud-natuur.


Ten vijfde geven wij de nodige aandacht aan de reststromen:

Zo voeren wij bijvoorbeeld altijd zo weinig mogelijk grond en materialen af. Het is namelijk vaak zo dat de tuin er alleen maar mooier op wordt door in 3 dimensies te werken:

Zand dat bijvoorbeeld uit een vijver komt, kan heel vaak een interessante berg of heuvel geven elders in de tuin. En stenen die over zijn van bestrating kunnen heel vaak een goede basis vormen voor een rots- tuinen.

Ook de planten die niet meer in de tuin passen, proberen wij zo veel mogelijk te redden. Daarvoor hebben wij bij particulieren recycle-vijvers en recycle-borders met plant-parkeerplekken.

Deze borders onderhouden wij dan voor de klant en we plaatsen daar tijdelijk planten die nog goed zijn. Als we ze dan later weer in andere tuinen kunnen gebruiken, halen we ze op een geschikt tijdstip weer op.

Per slot van rekening geldt in de natuur wat ons betreft: hoe ouder hoe beter!


Tenslotte streven wij naar minimale verstoring, ook tijdens het werk:

Bij minimale verstoring kunt u denken aan het minimaliseren van gebruik van grote zware machines. Deze hebben namelijk nogal de neiging om de bodem van tuinen sterk te verstoren. Deze verstoring kan zelfs leiden tot het “dichtslaan”, waarbij water niet meer weg kan en zo de hele bodem ongezond wordt.

Als laatste voorbeeld van minimale verstoring kunt u denken aan de aanleg van een klein nood vijvertje bij vijverrenovaties waarbij de hele vijver leeg moet. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er verweerd en/of lek vijverfolie in een oude vijver zit.
Kikkers, salamanders etc. weten zo’n noodvijvertje zelf te vinden, zolang hij toegankelijk is. Door op die wijze een vluchtoord te creëren, is de benodigde verstoring van de natuur minimaal.


Mocht u nu al genoeg weten over onze 5 diensten dan kunt u hier de

andere 4 diensten van EcoVita hoveniers overslaan.


Zo niet, dan wil ik u zeker ook niet de overige 4 diensten onthouden. Als voorbeeld daarbij noem ik graag de ecologische tuinaanleg, want:


Ook met onze Ecologische tuin- aanleg verkrijgt u úw nieuwe mooie, gezonde laag onderhoudsnatuur.

Daarbij willen wij echter wel aangeven dat bij tuinaanleg, wij eerst kijken of het hier niet gaat om ecologische renovatie van uw tuin. En dat is vrijwel altijd het geval:
Per slot van rekening willen we ook bij tuin- aanleg altijd zo veel mogelijk het goede dat reeds aanwezig is, behouden. Als eco- hoveniers vinden wij namelijk de oude natuur zelfs dus het meeste van waarde zijn én het mooist.

Wilt u over ecologische renovatie meer weten, dan verwijzen wij u daarvoor terug naar het hoofdstukje van ecologische renovatie .

Als u echter naar u zin nu voldoende weet over onze diensten, dan kunt u de overige 3 diensten hier overslaan.

Maar als u nog meer wilt weten over onze overige 3 diensten, dan wil ik u ook graag meer vertellen over ons renoverend onderhoud, want:

-Met ons Renoverend Ecologisch Onderhoud werkt u eveneens toe naar laag onderhoud natuur.

Bij onderhoud en beheer doen wij als ecologische laag onderhoud hoveniers namelijk altijd tegelijk aan eco- renovatie naar lager onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn:

.

Dat wij ten eerste woekeraars onder controle brengen.

Wij hebben hiervoor jarenlang ecologische protocollen én beplantingen ontwikkeld. En die bleken de afgelopen jaren bovendien zeer effectief en algemeen toepasbaar te zijn. Ook het zorgen voor meer bodembedekking tegen ongewenst onkruid is daarbij een belangrijke hulp in meer duurzame oplossingen.


Ten tweede verhakselen wij ter plekke snoeisel bij boomsnoei.

En dit verhakselde materiaal voeren wij maar in enkele gevallen af. Per slot van rekening kunnen wij het vrijwel altijd gebruiken als mulch. En daarbij wordt dan meteen na het aanbrengen ongewenste onkruidgroei direct tegengegaan.


Ten derde zetten wij biologische bestrijding van plagen in.

Daar hebben we als biologisch gespecialiseerde hoveniers in de loop der jaren immers veel over gestudeerd. Daarnaast hebben we inmiddels ook veel praktische ervaring opgedaan met het daadwerkelijk zelf inzetten van roofinsecten zoals het lieveheersbeestje.
Verder kijken wij ook hier naar preventie- beheer in de toekomst. Een meer specifiek voorbeeld daarvan wordt gevormd door spint-eters:

U kunt deze roofinsecten iedere keer opnieuw inzetten als u een plaag heeft. U kunt er echter ook voor zorgen dat deze spint-eters overleven in uw tuin, door uw tuin goed te herinrichten.

Bij de herinrichting kunt u bovendien ook letten op het aantrekken van andere roofinsecten. Voorbeelden daarvan zijn sluipwespen, maar ook gaasvliegen.

+


Ten vierde kan plantversterking ook door verbetering van de omgeving.

Een voorbeeld daarvan is al om een klein stukje bestrating weghalen rondom een boom of een heg. Dat kan op zich al goed werken als eenvoudige oplossing in duurzame bestrijding van spint.

Zo kunnen deze acties allemaal belangrijk bijdragen aan natuurlijke preventie van plagen in een gezonde tuin.


Tenslotte zijn wij in voor speciale wensen en “out of the box”:

Daarbij wordt door ons tijdens het Renoverend Eco- Onderhoud altijd eerst goed en tijdig met u overlegd. Want bij dit ‘out of the box’ denken staat u natuurlijk zelf centraal:

Wellicht heeft u namelijk hele speciale persoonlijke voorkeuren. We noemen bijvoorbeeld het toewerken naar een minder allergische tuin. Of het verkrijgen van en rustigere -, of juist vrolijkere uitstraling van uw tuin of ander groen.

Daarbij worden alle acties altijd pas ná goed overleg met u eventueel nader uitgevoerd.

Gaandeweg het volledige proces van het renoverend onderhoud, krijgt u zo een steeds fijnere natuurlijke omgeving met steeds minder onderhoud.

En mocht u nog meer over de overige 2 diensten willen weten, dan willen we deze diensten graag nog kort toelichten, want:


Met onze Eco-vijvers bereikt u rust en helderheid.

Wij creëren namelijk natuurlijke vijvers met optimale groei in plaats van maximale groei. Daarbij voorkomt u met onze unieke plantenset bovendien woekergroei, algenoverlast en verhardende zouten.

Kortom, u krijgt rust en helderheid in uw vijver. En dan dus ook nog eens met laag onderhoud en/of minimaal beheer!

En tenslotte lichten wij ook graag onze laatste dienst toe, omdat u:


-Met Ecologische Coaching zelf uw laag onderhoudnatuur creëert.

Staat u graag zelf tussen het groen en met de ‘voeten in de klei’? Maar loopt u ergens tegenop ? Of ziet u er tegenop om alles zelf te moeten uitvinden?
Allemaal geen probleem! Als ecohoveniers hebben wij immers alle nodige kennis en per definitie heeel vééél geduld.

( 😉

En wij helpen daarbij ook iedereen even graag: van ‘abslute beginners’, tot (half) professionals met jarenlange ervaring op permacultuur gebied.

vIk wil u tegen het einde van deze pagina graag danken voor het doorlezen! Het was immers al flink wat informatie voor zo’n eerste pagina.

Wilt u nu toch nog meer weten? Dan zijn er meerdere keuzes:

Wij presenteren u bijvoorbeeld graag op de volgende pagina meer tekst over 5 andere aspecten van het hoveniersbedrijf. (Over ons en zo…)

Verder is het nog mogelijk om vanaf hier de kiezen om meer te lezen over de ecologische hovenier zelf.

Of ziet u liever nu alsnog van de fotos van het resultaat van onze diensten? Dan presenteren we met gepaste trots de Fotos van EcoVita in een slideshow of galerij.

Of liever wat snelle korte info?

Dat kan hier onder:

EcoVita Hoveniers is de nieuwe naam voor de Ecologische Hovenier Schop en Co.

Ecologisch hovenier, logo, cijfers, links en referenties.

Logo
Logo

HET LOGO

Met het logo willen wij zeggen: De wereld bloeit als het groen groeit.

ENKELE CIJFERS:
-meer dan 10 jaar
studie en ervaring.

-meer dan 250 klussen
(naar tevredenheid).

-meer dan 20 projecten
(naar tevredenheid).

-meer dan 100
verschillende
plantsoorten per tuin.

Ecologisch-hovenier
Ecologisch-hovenier

ECOLOGISCHE HOVENIER ZELF

Mijn naam is Victor Smit en ik ben biochemicus en eco-hovenier.
En zoals u kunt verwachten wordt ik altijd erg blij van mooie natuur en blije klanten..

WERKGEBIED:

Ons werkgebied omvat:
-Utrecht
-De Bilt
-Baarn
-Amersfoort
-Leusden
-Woudenberg
-Maarn
-Doorn
-Houten
-Nieuwegein

Vakgroep-Ecologisch-Hoveniers-Wilde-Weelde-logo

RELATIES EN REFERENTIES

– Hoveniersbedrijf EcoVita is lid van Wilde Weelde, een kennisvakgroep van Ecologische Hoveniersbedrijven door heel Nederland.

-U kunt ons ook vinden op Facebook.

-Ons kvk nummer is: 32 1585 32.

– Wij hebben 10 Referenties op Google met een gemiddelde van 4,7 uit 5.

– Er zijn 16 geverifieerde referenties op Werkspot met een gemiddelde van 4,8 uit 5.

– Wij zijn ook te vinden op de Millieuwijzer Utrecht , met 1 referentie van 5/5 sterren.

Andere plaatsen in het werkgebied van ons hoveniersbedrijf zijn:
-Soest -Zeist -Bilthoven -Driebergen -Bunnik -Den Dolder -Kerckebosch -Maartensdijk -Soesterberg.


Direct contact met EcoVita hoveniers?

Hoveniersbedrijf EcoVita hoveniers

La Dolce Vita delen.
.

Ecologisch praten doet inmiddels iedereen.

Bij ECHT ecologisch aan de slag, helpen wij graag…

Samen nú zorgvuldig aan een (klein) stukje echte wereldverbetering!

DIENSTEN

-Ecologische Renovatie naar laag onderhoud.

-Ecologische tuinaanleg

-Ecologisch Renoverend onderhoud

-Ecologische laag onderhoud vijvers

-Ecologische Coaching