Ecologisch hovenier is voor u al lang een bekend begrip, met het daarbij behorende goede gevoel. Een ecologisch hoveniersbedrijf kunnen vinden dat zelf volledige tuinaanleg en renovatie realiseert, is al wat lastiger. Deze ecologische hovenier heeft echter een derde unieke specialisatie én echte passie in het creëren van natuurrijke ecologische tuinen mét laag onderhoud en dus voor u:

Natuurlijke controle over uw natuurrijke tuin.

En wat is er meer ecologisch dan het creëren van natuurrijke laag onderhoud tuinen met weinig onderhoud? Dan bent u een goede gastheer voor mens, dier en plant en heeft ú de controle. Ook hoeft een ecologisch hovenier dan na de renovatie veel minder langs te komen voor onderhoud en dat is ook weer goed voor de natuur!
Of, indien gewenst, kunt u daarna ook (bijna) alles zelf.

Achtergrond-ecologisch-hovenier-Sierui-nabloei

Om úw tuin-natuur te verrijken én genot en gemak te maximaliseren, hebben wij bij EcoVita Hoveniers dan ook 5 unieke diensten ontwikkeld voor uw ecologische tuin , ofwel de vijf diensten van:

Ecologisch Hovenier EcoVita-

Soest, Zeist, Amersfoort


Of lees hieronder verder:

.

Want hieronder staat waarom wij doen wat we doen.


(En daaronder wat we precies doen,)

Om te beginnen is het zeer hoopvol dat op 19 december 2022 in Montreal een wereldwijde top voor biodiversiteit succesvol is afgesloten. Daar is zelfs besloten dat alle betreffende landen moeten meehelpen om op zijn minst 30 % van de aarde te beschermen. Of om te zetten naar kwaliteitsnatuur.
En Nederland is een dicht bevolkt en landbouw-rijk land. Daarom is in ons land het halen van deze 30 % alleen mogelijk met natuur-inclusief wonen én het scheppen van robuuste biodiverse natuurrijke tuinen bij bestaande huizen…

Natuurlijk zijn groene energie en meer isolatie ook belangrijk, maar die voorkomen voornamelijk erger en helpt maar zeer beperkt bij het oplossen van het klimaatprobleem. En dat dwingt steeds meer aandacht voor het scheppen van daadwerkelijke kwaliteitsnatuur.

Daarbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden t.o.v. het ondoordacht inkopen van (vaak ook nog bespoten) plantjes bij een gewoon tuincentrum.
In eerste instantie kan dit er soms ook nog wel leuk uit zien, maar het het eindigt maar al te vaak in een rommelig en ongezond geheel…

Dit valt dan ook wat ons betreft onder de kreet: koop je ongezond of koop je ongezond in, dan krijg je ongezond groen. En ongezond groen is niet meer goed genoeg om (uw eigen stukje van) deze planeet echt verder te helpen!

Dus als het scheppen van kwaliteitsnatuur echt goed gedaan wordt, helpt u deze planeet (voor uw eigen stukje) verder. Zo kunt u voor lange tijd zonder enig schuldgevoel “ La Dolce Vita” in uw eco-tuin ervaren, en kunt u dit gul delen met uw naasten én planten én dieren.

Daarbij heeft de huidige natuur wel duidelijk tijd en oprecht zorgvuldige aandacht nodig om echte biodiverse kwaliteits- natuur te worden of te herstellen naar de benodigde kwaliteitsnatuur.

Maar daar kunt u ons bij inschakelen!
Wij zijn er om uw zorg voor uw omgeving om te zetten in uw prachtnatuur… En flink wat zeeer tevreden klanten zijn u voorgegaan, zoals blijkt uit onze referenties.

Daarbij zeggen wij als gepassioneerd ecologisch hovenier én laag onderhoud specialist verder ook: geen haastklussen, spoedjes, of effe snel. Door onze zorgvuldige wederzijdse klik-selectie kunnen wij relatief snel beginnen. Maar wij zullen ook echt de tijd nemen voor uw tuin, en rustig en verstandig voor u- en met u aan de slag gaan. Dat verdient de natuur, dat verdient ú en dat verdient uw omgeving.

Bovendien is het een van onze prioriteiten om te zorgen voor een minimale verstoring van de natuur én een minimale verstoring van uw dagelijks leven. En natuurlijk leveren wij u uiteindelijk een laag onderhoud- prachtnatuur waar Ú, uw (klein) kinderen én de natuur zelf, nog vele jaren van kunnen genieten!

Maar wat doen wij dan precies?

.


Wij bieden 5 ecologische diensten als ecologisch hovenier aan:

1– Naar een natuurlijke laag onderhoud tuin met Ecologisch renoveren.
en:
2- Ecologisch aanleggen van natuurrijke laag onderhoud tuinen.
maar ook:
3- Naar laag onderhoud groen met het Renoverend ecologisch onderhoud en -beheer.
of:
4- Eco-vijvers met laag onderhoud.
en:
5– Ecologische coaching.


En we willen dit graag toelichten want:

– Ten eerste komt u met ons Ecologisch renoveren tot úw mooie, gezonde laag onderhoud tuin.

Iedere Ecologisch hovenier schenkt daarbij eerst veel aandacht aan uw bodem en (regen)water. Maar wij realiseren ook maximale biodiversiteit met veel ruimte voor rustige groeiers

Daarnaast stimuleren wij als Ecologisch hoveniersbedrijf ook roofinsecten zodat u bereikt wat u wilt, namelijk úw mooie en gezonde laag onderhoud natuur.

En hoe doen wij dit?

Op een voor de hand liggende wijze, namelijk stap voor stap:

Wij gaan er eerst van uit dat de bodem de basis is:


Hierbij beginnen wij graag met een citaat van de Wilde weelde website:


“Wie zich in het bodemleven verdiept raakt onder de indruk van de complexiteit en het belang van dit ecosysteem. In de bodem wordt afval omgezet in voedingsstoffen voor nieuw leven. De juiste bacteriën en schimmels in de bodem maken planten weerbaar tegen allerlei plagen. Daarvoor is een goed bodemvoedselweb noodzakelijk: het geheel van bodemdiertjes en micro-organismen dat in een gezonde bodem de stabiele basis vormt.”

Wilde weelde website.


Nu vinden wij ook dat de bodemstructuur dus essentieel is voor een gezonde tuin-natuur en overig groen. De bodemstructuur in tuinen moet daarom ook in een goed evenwicht zijn- , of worden gebracht:

Zo moet uw bodem bijvoorbeeld water kunnen vast houden om planten goed te kunnen laten groeien. Maar overtollig water moet wel weer kunnen worden afgevoerd.

Vaak betekent dit dat dikke kleigrond korreliger moet worden gemaakt. Dit terwijl droge zandgrond juist wat meer vochtdragende toevoegingen kan gebruiken. In vrijwel alle gevallen voegen wij daarom zaken als organische compost, mulch of (half) verteerde humus toe. Wij zien dit als een essentiële boost voor de biodiversiteit in uw gezonde bodem.


Organisch(!) bemesten doen wij over het algemeen maar 1 keer om een plant op gang te helpen en extra Mycorriza in de bodem te brengen. Verder gebruikt dit Ecologisch hoveniersbedrijf in groen aanleg en groen renovatie en groen beheer in principe geen meststoffen of jaarlijkse compostgift om het onderhoud te minimaliseren.
Daarbij maken we wel weer een uitzondering bij bepaalde hagen of moestuin-borders:


Per slot van rekening is het bij moes- tuinen en moestuin-borders wél een kwestie van productie en smullen!

😉


Maar ook een goede waterhuishouding is naar onze mening essentieel.

En regenwateropvang is de eerste stap in waterhuishouding. Dit kunnen wij op verschillende manieren realiseren. Hierbij kunt u al denken aan een regenton met twee kranen en een slang naar uw beplanting als simpele oplossing in de kleinere tuinen.

Wij kunnen bij een wat overtuigender ambitie echter ook een complete ontkoppeling van het regenwater realiseren. Deze riool-ontkoppeling doen wij dan bijvoorbeeld met opvangblokken onder de bestrating.
Daarbij houden wij ook nog in de gaten dat het opvangblokken zijn die het water langzaam genoeg aan uw beplanting weer afgeven.

Verder kan deze Ecologisch hovenier ook nog hybride systemen plaatsen. Die hybride systemen vangen dan normaliter al het water op, terwijl in geval van extreem weer toch wateroverlast wordt voorkomen.

Buiten de regenwateropvang en de daarna volgende passieve afgifte leveren wij als Ecologisch hoveniersbedrijf bovendien actieve bewateringssystemen op leidingwater.
Deze actieve bewatering geeft daarbij een waterbesparing van 50 tot 70 % ten opzichte van conventionele sproei-installaties. Tenslotte hebben onze systemen ook nog sturing met bodemvochtsensoren.

Kortom: De combinatie van een goede bodem en de waterhuishouding gebruiken wij dan ook altijd als essentiële natuurlijke basis van úw goede gezonde tuin-natuur.


En na een goede basis creëren wij maximale biodiversiteit én redundancy:

Bij maximale biodiversiteit denken wij juist niet alleen aan zo veel mogelijk groen, maar ook aan verschillende soorten planten, en verwerken dit in ieder tuinontwerp:

-Zo heeft een gezonde natuurlijke tuin bij ons alle verschillende plantgroepen: Bomen, struiken, klimplanten, kruiden, bloembollen én bodembedekkers.
Bij kruiden denken we als hoveniers dan hier niet alleen aan keukenkruiden. We bedoelen hiermee namelijk alle planten die geen houtige delen hebben, maar die wel groot genoeg worden om boven bodembedekkers uit te groeien.

Bij redundancy denken wij niet alleen aan bloei door het gehele jaar, maar ook aan de bloei door het gehele jaar van verschillende plantgroepen tegelijk!
U kunt hierbij denken aan februari waarin zowel toverhazelaars (struik) als winterheides (kruid en bodembedekker) als crocussen (bol) bloeien.

Dit betekent dan weer voor insecten die (te) vroeg uit hun winterslaap komen, dat er altijd een goed ruim buffet aan voedsel is en dat schept dus de robuuste natuur, die de wereld (of uw stukje daarvan) nodig heeft…


Verder focust deze Ecologisch hovenier juist op het scheppen van rust tbv laag onderhoud:

Zo creëren wij ook rust in uw tuin door veel ruimte te geven aan rustige groeiers bij al onze ecologische ontwerpen. Dit lijkt zeer voor de hand liggend, maar het is wat minder makkelijk dan het lijkt:

Veel reguliere tuincentra en kwekers hebben namelijk vrijwel alleen snelgroeiende (dan wel woeker) planten voor standaard tuinen. Dat vult snel aan en is voor de klant schijnbaar goedkoop. En zo houdt men ook de daarbij behorende winstmarges op een zakelijk interessant peil. Helaas blijven snelle groeiers heel vaak… snel groeien! Ook als de tuin al vol is..

Daarom regelt dit ecologisch hoveniersbedrijf altijd zelf langzame groeiers. Wij doen dit bij voorbeeld met onze tweede kans planten van onze plant-parkeer-plekken in onze recycle-borders. En een ander voorbeeld is een zeer nauwkeurige keuze van planten bij precies de juiste biologische kwekers.

Door dus voldoende rustige groeiers in tuinen flink de ruimte te geven, komt er optimaal samenspel tussen u en de tuin-natuur:

U kunt dan met een gezonde basis én rustige, biodiverse en robuuste beplanting, zelfs zelf de groei van de beplanting sturen. En gewoon door de hoeveelheid water die u geeft.
Natuurlijke controle over de natuurrijke tuin!


Ten vierde letten wij ook op de natuurlijke tuin-gezondheid:

Zo stimuleren wij, naast een goede basis, en biodiverse, en rustige beplanting, ook roofinsecten tegen plagen. Dit doen wij ook met de juiste plantenkeuze in ons ecologisch tuinontwerp én in renovaties van tuinen én in overig groen beheer:
Deze Ecologisch hovenier let bij de beplanting namelijk op de behoeften van deze roofinsecten door er op te letten dat er voldoende ruimte én redundancy is voor de drie Vś:

– Voedsel: dat er door juiste planten uit verschillende plantgroepen redundancy is in beschikbaarheid van nectar, wanneer dat maar nodig is:
De larve van een groene gaasvlieg eet bijvoorbeeld (heel veel) bladluizen. Dit terwijl de volwassen groene gaasvlieg juist alleen leeft van planten-nectar.

– Veiligheid: door bijvoorbeeld de juiste insectenhotels te gebruiken voor
bijvoorbeeld overwintering. Óf eenvoudigweg door in de herfst zoveel mogelijk bladeren te laten liggen op de grond.

– Voortplanting: door de juiste drachtplanten te regelen, waar de insecten hun eitjes op kunnen afzetten.

Wij letten als ecologisch hovenier dus op al deze aspecten, zowel in ontwerp als aanleg, als beheer. Maar daarbij letten wij er ook op wat nu precies, wannéér in redundancy moet bloeien voor optimaal succes. Zo kunnen wij u helpen aan úw jaarrond mooie robuuste laag onderhoud-natuur.

En daarmee zorgt deze Ecologisch hovenier samen met u voor:
Natuurlijke controle in uw natuurrijke tuin!


Ten vijfde geven wij de nodige aandacht aan de reststromen:

Zo voeren wij als Ecologisch hovenier bijvoorbeeld altijd zo weinig mogelijk grond en materialen af. Het is namelijk vaak zo dat de tuin er alleen maar mooier op wordt door in 3 dimensies te werken:

Aarde die bijvoorbeeld uit een vijver komt, kan heel vaak een interessante berg of heuvel geven elders in de tuin. En stenen die over zijn van bestrating kunnen heel vaak een goede basis vormen voor prachtige rots- tuinborders.

Ook de planten die niet meer in de tuin passen, proberen wij zo veel mogelijk te redden. Daarvoor hebben wij op meerdere plekken bij particulieren en/of maatschappelijke instellingen recycle-vijvers en recycle-borders met plant-parkeerplekken.

Deze borders onderhouden wij dan voor de eigenaar en we plaatsen daar tijdelijk planten die nog goed zijn. Als we ze dan later weer in andere tuinen kunnen gebruiken, halen we ze op een geschikt tijdstip weer op.

Per slot van rekening geldt in de natuur wat ons betreft: hoe ouder hoe beter!


Tenslotte streven wij naar minimale verstoring, ook tijdens het werk:

Bij minimale verstoring kunt u denken aan het minimaliseren van gebruik van grote zware machines. Deze hebben namelijk nogal de neiging om de bodem van tuinen sterk te verstoren. Deze verstoring kan zelfs leiden tot het “dichtslaan”, waarbij water niet meer weg kan en zo de hele bodem ongezond wordt.

Als laatste voorbeeld van minimale verstoring kunt u denken aan de aanleg van een klein nood vijvertje bij vijverrenovaties waarbij de hele vijver leeg moet. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er verweerd en/of lek vijverfolie in een oude vijver zit.
Dit Ecologisch hoveniersbedrijf helpt zo kikkers, salamanders etc. Die weten namelijk zo’n noodvijvertje prima zelf te vinden, zolang hij maar toegankelijk is. Door op die wijze een vluchtoord te creëren, is de benodigde verstoring van de natuur minimaal.


Mocht u al genoeg weten over onze 5 diensten dan kunt u hier de

andere 4 diensten overslaan.


Ook met onze Ecologische tuin- aanleg verkrijgt u úw nieuwe mooie, gezonde laag onderhoud natuur.

Daarbij willen wij echter wel aangeven dat bij tuinaanleg, wij eerst kijken of het hier niet gaat om ecologisch renoveren van uw tuin. En dat is vrijwel altijd het geval:
Per slot van rekening willen we ook bij tuin- aanleg altijd zo veel mogelijk het goede dat reeds aanwezig is, behouden. Als ecologisch hoveniers vinden wij namelijk de oude natuur zelfs dus het meeste van waarde zijn én het mooist.

Wilt u over ecologische renovatie meer weten, dan verwijzen wij u daarvoor terug naar het hoofdstukje van ecologisch renoveren.

Als u echter naar u zin nu voldoende weet over onze diensten, dan kunt u de overige 3 diensten hier overslaan.

Maar als u nog meer wilt weten over onze overige ecologische hoveniersdiensten, dan wil ik u ook graag meer vertellen over ons renoverend onderhoud want:

-Met ons Renoverend Ecologisch Onderhoud werkt u eveneens toe naar laag onderhoud natuur.

Bij onderhoud en beheer doen wij als ecologisch hoveniers mét laag onderhoud focus namelijk altijd tegelijk aan eco- renovatie naar lager onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn:

.

Dat wij ten eerste woekeraars onder controle brengen.

Wij hebben hiervoor jarenlang ecologische protocollen én beplantingen ontwikkeld. En die bleken de afgelopen jaren bovendien zeer effectief en algemeen toepasbaar te zijn. Ook het zorgen voor meer bodembedekking tegen ongewenst onkruid is daarbij een belangrijke hulp in meer duurzame oplossingen.


Ten tweede verhakselen wij ter plekke snoeisel bij boomsnoei.

En dit verhakselde materiaal voeren wij als ecologisch hoveniersbedrijf maar in enkele gevallen af. Per slot van rekening kunnen wij het vrijwel altijd gebruiken als mulch. En daarbij wordt dan meteen na het aanbrengen ongewenste onkruidgroei direct tegengegaan.


Ten derde zetten wij biologische bestrijding van plagen in.

Daar hebben we als biologisch gespecialiseerde hoveniers in de loop der jaren immers veel over gestudeerd. Daarnaast hebben we inmiddels ook veel praktische ervaring opgedaan met het daadwerkelijk zelf inzetten van roofinsecten zoals het lieveheersbeestje.
Verder kijken wij ook hier naar preventie- beheer in de toekomst. Een meer specifiek voorbeeld daarvan wordt gevormd door spint-eters:

U kunt deze roofinsecten iedere keer opnieuw inzetten als u een plaag heeft. U kunt er echter ook voor zorgen dat deze spint-eters overleven in uw tuin, door uw tuin goed te herinrichten.

Bij de herinrichting kunt u bovendien ook letten op het aantrekken van andere roofinsecten. Voorbeelden daarvan zijn sluipwespen, maar ook gaasvliegen.

+


Ten vierde kan plantversterking ook door verbetering van de omgeving.

Een voorbeeld daarvan is al om een klein stukje bestrating weghalen rondom een boom of een heg. Dat kan op zich al goed werken als eenvoudige oplossing in duurzame bestrijding van spint.

Zo kunnen deze acties allemaal belangrijk bijdragen aan natuurlijke preventie van plagen in een gezonde tuin.


Tenslotte zijn wij in voor speciale wensen en “out of the box”:

Daarbij wordt door ons tijdens het Renoverend Ecologisch Onderhoud altijd eerst goed en tijdig met u overlegd. Want bij dit ‘out of the box’ denken staat u natuurlijk zelf centraal:

Wellicht heeft u namelijk hele speciale persoonlijke voorkeuren. We noemen bijvoorbeeld het toewerken naar een minder allergische tuin. Of het verkrijgen van en rustigere -, of juist vrolijkere uitstraling van uw tuin of ander groen.

Daarbij worden alle acties altijd pas ná goed overleg met u eventueel nader uitgevoerd.

Gaandeweg het volledige proces van het renoverend onderhoud, krijgt u zo een steeds fijnere natuurlijke omgeving met steeds minder onderhoud.

En mocht u meer over de overige 2 diensten willen weten, dan willen we deze diensten nog graag kort toelichten, want:


Met onze Eco-vijvers bereikt u rust en helderheid.

Wij creëren namelijk natuurlijke vijvers met optimale groei in plaats van maximale groei. Daarbij voorkomt u met onze unieke plantenset bovendien woekergroei, algenoverlast en verhardende zouten.

Kortom, u krijgt rust en helderheid in uw vijver. En dan dus ook nog eens met laag onderhoud en/of minimaal beheer!

En tenslotte lichten wij ook graag onze laatste dienst toe, omdat u:


-Met Ecologische Coaching zelf uw laag onderhoud natuur creëert.

Staat u graag zelf tussen het groen en met de ‘voeten in de klei’? Maar loopt u ergens tegenop ? Of ziet u er tegenop om alles zelf te moeten uitvinden?
Allemaal geen probleem! Als ecohoveniers hebben wij immers alle nodige kennis en per definitie heeel vééél geduld.

( 😉

En wij helpen daarbij ook iedereen even graag: van ‘abslute beginners’, tot (half) professionals met jarenlange ervaring op permacultuur gebied.

vIk wil u tegen het einde van deze pagina graag bedanken voor het doorlezen!
Het was immers flink wat informatie voor zo’n eerste pagina.

Wilt u nu toch nog meer weten? Dan zijn er meerdere keuzes:

Wij presenteren u bijvoorbeeld graag op de volgende pagina meer tekst over 5 andere aspecten van het hoveniersbedrijf. (Over ons en zo…)

Verder is het nog mogelijk om vanaf hier de kiezen om meer te lezen over de ecologische hovenier zelf.

Of ziet u liever nu alsnog van de fotos van het resultaat van onze diensten? Dan presenteren we met gepaste trots de Fotos van EcoVita in een slideshow of galerij.

Of liever wat snelle korte info?

Dat kan hier onder:

EcoVita Hoveniers is de nieuwe naam voor de Ecologische Hovenier Schop en Co.

Logo
Logo

HET LOGO

Ecologisch-hovenier
Ecologisch-hovenier

WERKGEBIED:

Ons werkgebied omvat:
-Utrecht
-De Bilt
-Baarn
-Amersfoort
-Leusden
-Woudenberg
-Maarn
-Doorn
-Houten
-Nieuwegein

Vakgroep-Ecologisch-Hoveniers-Wilde-Weelde-logo

RELATIES EN REFERENTIES

– Hoveniersbedrijf EcoVita is lid van Wilde Weelde, een kennisvakgroep van Ecologische Hoveniersbedrijven door heel Nederland.

-U kunt ons ook vinden op Facebook.

-Ons kvk nummer is: 32 1585 32.

– Wij hebben 11 Referenties op Google met een gemiddelde van 4,7 uit 5.

– Er zijn 19 geverifieerde referenties op Werkspot met een gemiddelde van 4,8 uit 5.

– Wij zijn ook te vinden op de Millieuwijzer Utrecht , met 2 referenties van 5/5 sterren.

Andere plaatsen in het werkgebied van ons hoveniersbedrijf zijn:
-Soest -Zeist -Bilthoven -Driebergen -Bunnik -Den Dolder -Kerckebosch -Maartensdijk -Soesterberg.


Direct contact met EcoVita hoveniers?

Hoveniersbedrijf EcoVita hoveniers

Ecologisch praten doet inmiddels iedereen.

Bij ECHT ecologisch aan de slag, helpen wij graag…

Samen nú zorgvuldig aan een (klein) stukje echte wereldverbetering!

DIENSTEN

-Ecologische Renovatie naar laag onderhoud.

-Ecologische tuinaanleg

-Ecologisch Renoverend onderhoud

-Ecologische laag onderhoud vijvers

-Ecologische Coaching