Een Ecologisch hovenier wordt steeds meer een ethische keuze. Maar een ethische keuze mag best comfortabel zijn.
Waarom geen natuurrijke tuin die toch duurzaam laag onderhoud heeft?

Deze ecologische hovenier doet het voor u en met u…

Wat betekent dat voor u?

Meer specifiek betekent dat voor u bij ons ecologisch hoveniersbedrijf:

Naar een ecologisch La Dolce vita

En dat doen wij door een duurzame krachtige natuurlijke controle die leidt tot uw natuurrijke laag onderhoud- tuin.

Eco-Vita dus…

Ofwel samengevat:


Ecologisch hovenier EcoVita:
voor natuurrijke ecologische tuinen, mét laag onderhoud in de omgeving van Utrecht tot Amersfoort.En wij hebben 5 unieke diensten naar een ecologische tuin met laag onderhoud. Hierbij is het resultaat zelf ook het meest ecologisch: vooral niet te veel (hoeven) doen en de natuur duurzaam haar gang (kunnen) laten gaan.

Na onze ecologische renovatie kunt u er bovendien op rekenen dat u daarna desgewenst ook (bijna) alles zelf kunt!
( Desgewenst… en dus alleen voor zover u daar tijd- en Zen- voor heeft natuurlijk. 🙂 )

En dat is mooi voor de wereld en ú, want:

Zo wordt u een uitstekende gastheer voor plant, dier én mens en benut u de duurzame krachtige controle om een klein stukje van onze wereld een flink stuk mooier te maken.


Met dit mooie doel hebben we ons als ecologisch hovenier dan ook met passie gespecialiseerd in deze 5 unieke ecologische diensten die natuurrijke ecologische tuinen mét weinig onderhoud creëren.

Dus wij bieden 5 unieke diensten als ecologisch hovenier aan:

1– Naar een natuurlijke laag onderhoud tuin door verbeterd Ecologisch renoveren.
en:
2- Ecologisch aanleggen van nieuwe natuurrijke laag onderhoud tuinen.
maar ook:
3- Naar extra laag onderhoud met het Renoverend ecologisch onderhoud.
of:
4- Gezonde Eco-vijvers met laag onderhoud.
en:
5- Grondige en geduldige Ecologische coaching en advisering.


En we willen dit graag toelichten want:

– Ten eerste komt u met ons verbeterd Ecologisch renoveren tot úw mooie, gezonde laag onderhoud tuin.

Iedere Ecologisch hovenier schenkt daarbij eerst veel aandacht aan uw bodem en (regen)water. Maar wij realiseren ook maximale biodiversiteit met veel ruimte voor rustige groeiers.

Daarnaast stimuleren wij als Ecologisch hoveniersbedrijf ook roofinsecten. Zo u bereikt wat u wilt: krachtige natuurlijke controle over úw gezonde natuurrijke tuin met dus weinig onderhoudswerk.

En hoe doen wij dit?

Op een voor de hand liggende wijze, namelijk niet bestrijden, maar geleiden en dan ook nog stap voor stap:

Als eerste stap voor een krachtige controle gaan wij uit van respect voor de bodem:


Hierbij beginnen wij graag met een citaat van de Wilde weelde website:


“Wie zich in het bodemleven verdiept raakt onder de indruk van de complexiteit en het belang van dit ecosysteem. In de bodem wordt afval omgezet in voedingsstoffen voor nieuw leven. De juiste bacteriën en schimmels in de bodem maken planten weerbaar tegen allerlei plagen. Daarvoor is een goed bodemvoedselweb noodzakelijk: het geheel van bodemdiertjes en micro-organismen dat in een gezonde bodem de stabiele basis vormt.”

Wilde weelde website.


De bodemstructuur is dan ook essentieel is voor een krachtige natuurlijke controle en een gezonde tuin-natuur. De bodemstructuur in tuinen moet daarom ook geleid te worden naar een goed evenwicht.

Zo vinden planten het fijn als uw bodem bijvoorbeeld goed water kan vast houden. Dit is met name van belang voor een weelderig uiterlijk. Maar overtollig water moet wel weer kunnen worden afgevoerd om dat weelderige uiterlijk te behouden.

Vaak betekent dit dat deze hovenier dikke kleigrond korreliger maakt. Dit terwijl droge zandgrond juist wat meer vochtdragende toevoegingen kan gebruiken. In vrijwel alle gevallen voegen wij daarom zaken als organische compost, mulch of (half) verteerde humus toe. Wij zien dit als een essentiële boost voor de biodiversiteit in uw gezonde bodem.


Organisch(!) bemesten doen wij als eco- hovenier over het algemeen maar 1 keer om een plant op gang te helpen en extra Mycorriza in de bodem te brengen. Verder gebruikt dit Ecologisch hoveniersbedrijf in principe geen meststoffen of jaarlijkse compostgift. Ook dit dringt het onderhoud terug.
Maar we maken wel (alleen) een uitzondering bij bepaalde hagen of moestuin-borders:


Het is namelijk bij moes- tuinen en moestuin-borders wél een kwestie van productie en smullen!

😉


Maar ook de technische waterhuishouding is naar onze mening essentieel.

En regenwateropvang is de eerste stap in technische waterhuishouding. Regenwater wordt gratis verstrekt. En door ook regenwater te geleiden ipv via het riool te bestrijden, tapt u in een belangrijke natuurkracht want water geeft leven!
Dit kan deze hovenier op verschillende manieren realiseren. Hierbij kunt u al denken aan een regenton met twee kranen en een slang naar uw beplanting als simpele oplossing in de kleinere tuinen.

Wij kunnen bij een wat overtuigender ambitie echter ook een complete ontkoppeling van het regenwater realiseren. Deze riool-ontkoppeling doen wij dan bijvoorbeeld met opvangblokken onder de bestrating.
Daarbij houden wij wel in de gaten dat het opvangblokken zijn die het water langzaam genoeg af geven. Zo heeft uw langer water.

Verder kan deze Ecologisch hovenier ook nog hybride systemen plaatsen. Die hybride systemen vangen dan normaliter al het water op, terwijl in geval van extreem weer toch wateroverlast wordt voorkomen.

Daarnaast leveren wij als Ecologisch hoveniersbedrijf bovendien actieve ecologische bewateringssystemen op leidingwater en grondwaterpompen.
Deze actieve bewatering geeft daarbij een waterbesparing van 50 tot 70 % ten opzichte van conventionele sproei-installaties. Tenslotte hebben onze systemen ook nog sturing met bodemvochtsensoren om verspilling echt te minimaliseren.

Kortom: De combinatie van een goede bodem en de waterhuishouding gebruiken wij dan ook altijd als essentiële natuurlijke basis. Deze natuurlijke basis geeft ú weer de krachtige natuurlijke controle en uw eigen goede gezonde tuin-natuur.


En na een goede basis creëren wij maximale biodiversiteit én redundancy:

Bij maximale biodiversiteit denken wij juist niet alleen aan zo veel mogelijk groen, maar ook aan verschillende soorten planten. En verwerken dit ook in ieder tuinontwerp:

-Zo heeft een gezonde natuurlijke tuin bij ons alle verschillende plantgroepen: Bomen, struiken, klimplanten, kruiden, bloembollen én bodembedekkers.
Bij kruiden denken we als hoveniers dan hier niet alleen aan keukenkruiden. We bedoelen hiermee namelijk alle planten die geen houtige delen hebben, maar die wel groot genoeg worden om boven bodembedekkers uit te groeien.

Bij redundancy denken wij als hovenier niet alleen aan bloei door het gehele jaar, maar ook aan de bloei door het gehele jaar van verschillende plantgroepen tegelijk!
U kunt hierbij zelfs denken aan maanden als februari, Want dan bloeien zowel toverhazelaars (struiken) als winterheides (kruid en bodembedekkers) als crocussen (bollen).

Dit betekent dan weer voor insecten die (te) vroeg uit hun winterslaap komen, dat er altijd een goed ruim buffet aan voedsel is. En dat schept dus de krachtige natuurlijke controle over de robuuste natuur die de wereld (of uw stukje daarvan) nodig heeft…


Verder focust deze Ecologisch hovenier juist op het creëren van rust tbv laag onderhoud:

Zo creëren wij ook rust in uw tuin door veel ruimte te geven aan rustige groeiers bij al onze ecologische ontwerpen. Dit lijkt zeer voor de hand liggend, maar het is wat minder makkelijk dan het lijkt:

Veel reguliere tuincentra en kwekers hebben namelijk vrijwel alleen snelgroeiende (dan wel woeker) planten voor standaard tuinen. Dat vult snel aan en is voor de klant schijnbaar goedkoop. En zo houdt men ook de daarbij behorende winstmarges op een zakelijk interessant peil. Dit gaat op voor zowel voor het tuincentrum als een gewone hovenier. Helaas blijven snelle groeiers heel vaak… snel groeien! Ook als de tuin al vol is..

Daarom regelt dit ecologisch hoveniersbedrijf altijd zelf langzame groeiers. Wij doen dit bij voorbeeld ook via onze tweede kans planten van onze plant-parkeer-plekken in onze recycle-borders. En een ander voorbeeld is een zeer nauwkeurige keuze van planten bij precies de juiste biologische kwekers.

Door dus voldoende rustige groeiers in tuinen flink de ruimte te geven, komt er optimaal samenspel tussen u en de tuin-natuur:

U kunt dan met een gezonde basis én rustige, biodiverse en robuuste beplanting, zelf de groei van de beplanting sturen. En gewoon door de hoeveelheid water die u geeft. Ofwel:

Een krachtige natuurlijke controle over úw natuurrijke tuin!


Ten vierde letten wij ook op de natuurlijke tuin-gezondheid:

Zo stimuleren wij, naast een goede basis, en biodiverse, en rustige beplanting, ook roofinsecten tegen plagen. Roofinsecten vormen een belangrijke natuurlijk kracht die plaaginsecten onder controle brengt. Maar dan moeten die roofinsecten wel in uw tuin willen- en kunnen vertoeven. Dus geen insecten bestrijden, maar roofinsecten geleiden (naar uw tuin).
Dit verwelkomen van roofinsecten kunnen wij samen bereiken met de juiste plantenkeuze. En dus via het juiste ecologisch tuinontwerp én de daaraan gekoppelde renovaties van tuinen of in renoverend tuinonderhoud:
Deze Ecologisch hovenier let dan bij de beplanting namelijk op de behoeften van deze roofinsecten door de creatie van voldoende ruimte én redundancy via de drie Vś:

– Voedsel: dat er door juiste planten uit verschillende plantgroepen redundancy is in beschikbaarheid van nectar, wanneer dat maar nodig is:
De larve van een groene gaasvlieg eet bijvoorbeeld (heel veel) bladluizen. Dit terwijl de volwassen groene gaasvlieg juist alleen leeft van planten-nectar.

– Veiligheid: door bijvoorbeeld de juiste insectenhotels te gebruiken voor bijvoorbeeld overwintering. Óf eenvoudigweg door in de herfst zoveel mogelijk bladeren te laten liggen op de grond.

– Voortplanting: door de juiste drachtplanten te plaatsen, waar de insecten hun eitjes op kunnen afzetten.

Wij letten als ecologisch hovenier dus op al deze aspecten, zowel in ontwerp als aanleg, als beheer. Maar bij deze kracht van redundancy letten wij er ook op wat er nu precies, wannéér in deze redundancy moet bloeien voor optimaal succes. Zo kunnen wij u helpen aan úw jaarrond mooie robuuste laag onderhoud-natuur.

En daarmee zorgt deze Ecologisch hovenier dus samen met u voor uw krachtige natuurlijke controle in uw natuurrijke tuin!


Ten vijfde geven wij de nodige aandacht aan de reststromen:

Zo voeren wij als Ecologisch hovenier bijvoorbeeld altijd zo weinig mogelijk grond en materialen af. Het is namelijk vaak zo dat de tuin er alleen maar mooier op wordt door in 3 dimensies te werken:

Aarde die bijvoorbeeld uit een vijver komt, kan heel vaak een interessante berg of heuvel geven elders in de tuin. En stenen die over zijn van bestrating kunnen heel vaak een goede basis vormen voor prachtige rots- tuinborders.

Ook de planten die niet meer in de tuin passen, proberen wij zo veel mogelijk te redden. Daarvoor hebben wij op meerdere plekken bij particulieren en/of maatschappelijke instellingen recycle-vijvers en recycle-borders met plant-parkeerplekken.

Deze borders onderhouden wij dan voor de eigenaar en we plaatsen daar tijdelijk planten die nog goed zijn. Als we ze dan later weer in andere tuinen kunnen gebruiken, halen we ze op een geschikt tijdstip weer op.

Er geldt immers in de natuur wat ons betreft: hoe ouder hoe krachtiger en hoe krachtiger hoe beter!


Tenslotte streven wij naar minimale verstoring, ook tijdens het werk:

Bij minimale verstoring kunt u denken aan het minimaliseren van gebruik van grote zware machines. Deze hebben namelijk nogal de neiging om de bodem van tuinen sterk te verstoren. Deze verstoring kan zelfs leiden tot het “dichtslaan”, waarbij water niet meer weg kan en zo de hele bodem ongezond wordt.

Als laatste voorbeeld van minimale verstoring kunt u denken aan de aanleg van een klein nood vijvertje bij vijverrenovaties. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er verweerd en/of lek vijverfolie in een oude vijver zit.
Dit Ecologisch hoveniersbedrijf helpt zo kikkers, salamanders etc. Die weten namelijk zo’n noodvijvertje prima zelf te vinden, zolang hij maar toegankelijk is. Door op die wijze een vluchtoord te creëren, is de benodigde verstoring van de natuur minimaal.


Mocht u al genoeg weten over onze 5 diensten dan kunt u hier de

andere 4 diensten overslaan.


Ook met onze Ecologische tuin- aanleg verkrijgt u úw nieuwe mooie, gezonde laag onderhoud natuur.

Daarbij willen wij echter wel aangeven dat bij tuinaanleg, wij eerst kijken of het hier niet gaat om ecologisch renoveren van uw tuin. En dat is vrijwel altijd het geval:
Per slot van rekening willen we ook bij tuin- aanleg altijd zo veel mogelijk het goede dat reeds aanwezig is, behouden. Als ecologisch hoveniers vinden wij namelijk de (krachtiger) oude natuur zelfs dus het meeste van waarde zijn én het mooist.

Wilt u over ecologische renovatie meer weten, dan verwijzen wij u daarvoor terug naar het hoofdstukje van ecologisch renoveren.

Als u echter naar u zin nu voldoende weet over onze diensten, dan kunt u de overige 3 diensten hier overslaan.

Maar als u nog meer wilt weten over onze overige ecologische hoveniersdiensten, dan wil ik u ook graag meer vertellen over ons renoverend onderhoud want:

-Met ons Renoverend Ecologisch Onderhoud werkt u eveneens toe naar extra laag onderhoud tuinen.

Bij onderhoud en beheer doen wij als ecologisch hoveniers mét laag onderhoud focus namelijk altijd tegelijk aan eco- renovatie naar lager onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn:

.

Dat wij ten eerste woekeraars onder controle brengen.

Wij hebben hiervoor jarenlang krachtige ecologische protocollen én beplantingen ontwikkeld. En die bleken de afgelopen jaren bovendien zeer effectief en algemeen toepasbaar te zijn. Ook het zorgen voor meer bodembedekking tegen ongewenst onkruid is daarbij een belangrijke hulp in meer duurzame oplossingen.


Ten tweede verhakselen wij ter plekke snoeisel bij boomsnoei.

En dit verhakselde materiaal voeren wij als ecologisch hoveniersbedrijf maar in enkele gevallen af. Per slot van rekening kunnen wij het vrijwel altijd gebruiken als mulch. En daarbij wordt dan meteen na het aanbrengen ongewenste onkruidgroei direct tegengegaan.


Ten derde zetten wij biologische bestrijding van plagen in.

Daar hebben we als biologisch gespecialiseerde hoveniers in de loop der jaren immers veel over gestudeerd. Daarnaast hebben we inmiddels ook veel praktische ervaring opgedaan met het daadwerkelijk zelf inzetten van roofinsecten zoals het lieveheersbeestje.
Verder kijken wij ook hier naar preventie- beheer in de toekomst. Een meer specifiek voorbeeld daarvan wordt gevormd door spint-eters:

U kunt deze roofinsecten iedere keer opnieuw inzetten als u een plaag heeft. U kunt er echter ook voor zorgen voor een duurzame krachtige controle doordat deze spint-eters overleven in uw tuin, door toe te werken naar een goede tuin-inrichting.

Bij de herinrichting kunt u bovendien ook letten op het aantrekken van andere roofinsecten. Voorbeelden daarvan zijn sluipwespen, maar ook gaasvliegen.

+


Ten vierde kan plantversterking ook door verbetering van de omgeving.

Een voorbeeld daarvan is al om een klein stukje bestrating weghalen rondom een boom of een heg. Dat kan op zich al goed werken als eenvoudige maar krachtige oplossing in duurzame bestrijding van spint.

Zo kunnen deze acties allemaal belangrijk bijdragen aan natuurlijke preventie van plagen in een gezonde tuin.


Tenslotte zijn wij in voor speciale wensen en “out of the box”:

Daarbij wordt door ons tijdens het Renoverend Ecologisch Onderhoud altijd eerst goed en tijdig met u overlegd. Want bij dit ‘out of the box’ denken staat u natuurlijk zelf centraal:

Wellicht heeft u namelijk hele speciale persoonlijke voorkeuren. We noemen bijvoorbeeld het toewerken naar een minder allergische tuin. Of het verkrijgen van en rustigere -, of juist vrolijkere uitstraling van uw tuin of ander groen.

Daarbij worden alle acties altijd pas ná goed overleg met u eventueel nader uitgevoerd.

Gaandeweg het volledige proces van het renoverend onderhoud, krijgt u zo een steeds fijnere natuurlijke omgeving met steeds minder onderhoud.

En mocht u meer over de overige 2 diensten willen weten, dan willen we deze diensten nog graag kort toelichten, want:


Met onze Eco-vijvers bereikt u rust en helderheid.

Wij creëren namelijk natuurlijke vijvers met optimale groei in plaats van maximale groei. Daarbij voorkomt u met onze unieke plantenset bovendien woekergroei, algenoverlast en verhardende zouten.

Kortom, u krijgt rust en helderheid in uw vijver. En dan dus ook nog eens met laag onderhoud en/of minimaal beheer!

En tenslotte lichten wij ook graag onze laatste dienst toe, omdat u:


-Met onze grondige en geduldige Ecologische Coaching en advisering zelf uw laag onderhoud natuur creëert.

Staat u graag zelf tussen het groen en met de ‘voeten in de klei’? Maar loopt u ergens tegenop ? Of ziet u er tegenop om alles zelf te moeten uitvinden?
Allemaal geen probleem! Als ecologisch hoveniers hebben wij immers alle nodige grondige kennis en per definitie heeel vééél geduld.

( 😉

En wij helpen daarbij ook iedereen even graag: van ‘absolute beginners’, tot (half) professionals met jarenlange ervaring op permacultuur gebied.

vIk wil u tegen het einde van deze pagina graag bedanken voor het doorlezen!
Het was immers flink wat informatie voor zo’n eerste pagina.

Wilt u nu toch nog meer weten? Dan zijn er meerdere keuzes:

Wij presenteren u bijvoorbeeld graag op de volgende pagina meer tekst over 5 andere aspecten van het hoveniersbedrijf. (Over ons en zo…)

Verder is het nog mogelijk om vanaf hier de kiezen om meer te lezen over de ecologische hovenier zelf.

Of ziet u liever nu alsnog van de fotos van het resultaat van onze diensten? Dan presenteren we met gepaste trots de Fotos van EcoVita in een slideshow of galerij.

Of liever wat snelle korte info?

Dat kan hier onder:

EcoVita Hoveniers is voortgekomen uit haar voorloper Schop en Co: de nieuwe naam paste namelijk beter voor een ecologisch hovenier.

Logo
Logo

HET LOGO

Ecologisch-hovenier-zelf
Ecologisch-hovenier

WERKGEBIED:

Ons werkgebied omvat:
-Utrecht
-De Bilt
-Baarn
-Amersfoort
-Leusden
-Woudenberg
-Maarn
-Doorn
-Houten
-Nieuwegein

Vakgroep-Ecologisch-Hoveniers-Wilde-Weelde-logo

RELATIES EN REFERENTIES

– Hoveniersbedrijf EcoVita is lid van Wilde Weelde, een kennisvakgroep van Ecologische Hoveniersbedrijven door heel Nederland.

-U kunt ons ook vinden op Facebook.

-Ons kvk nummer is: 32 1585 32.

– Wij hebben 11 Referenties op Google met een gemiddelde van 4,7 uit 5.

– Er zijn 21 geverifieerde referenties op Werkspot met een gemiddelde van 4,9 uit 5.

– Wij zijn ook te vinden op de Millieuwijzer Utrecht , met 2 referenties van 5/5 sterren.

Andere plaatsen in het werkgebied van ons hoveniersbedrijf zijn:
-Soest -Zeist -Bilthoven -Driebergen -Bunnik -Den Dolder -Kerckebosch -Maartensdijk -Soesterberg.


Direct contact met EcoVita hoveniers?

Hoveniersbedrijf EcoVita hoveniers

Ecologisch praten doet inmiddels iedereen.

Bij ECHT ecologisch aan de slag, helpen wij graag…

Samen nú zorgvuldig aan een (klein) stukje echte wereldverbetering!

DIENSTEN

-Ecologische Renovatie naar laag onderhoud.

-Ecologische tuinaanleg

-Ecologisch Renoverend onderhoud

-Ecologische laag onderhoud vijvers

-Ecologische Coaching


Werkspot