Ecologisch Hoveniersbedrijf-Achtergrond-Beuk-in-herfsttooi

.

.

.

.

.

.

.

.

Ecologisch Hoveniersbedrijf EcoVita:
Over ons

(-In 5 delen: Inspiratie, klanten, mailen, eerste gesprek en werkwijze).

.

.

.

.

1- Ons Ecologisch Hoveniersbedrijf heeft het delen van La Dolce Vita met de natuur als inspiratiebron.

Voor ons ecologisch hoveniersbedrijf zal het geen verrassing zijn dat de natuur zelf is een van de grootste inspiratiebronnen is. Dit is bij ons mede omdat het zo weinig nodig heeft om zich te herstellen. Dat wordt volgens ons heel mooi weergegeven in het plaatje hiernaast. Het sneeuwklokje kan namelijk zelfs in de winter nog voedsel verstrekken aan de bijna te vroege bij.

Ecologisch-hoveniersbedrijf-Illustratie: Winterbij
Winterbij

Vandaar dat wij ook bijzonder kunnen genieten van mooie beschrijvingen van diezelfde natuur. (Of de natuur dichtbij huis, namelijk de tuin.) Daarbij heeft een uitspraak uit Het Technisch Vademecum Grasland van het Vlaamse overheid ons bijzonder geraakt:

Tuinen variëren van verborgen en geheime uitlopers van de ziel tot imponerende pronkstukken.

Als we daarom de schoonheid van de natuur dichtbij tot uitdrukking kunnen brengen worden we al blij. Als dit dan ook nog kan op een manier die diezelfde natuur kan versterken zijn wij dubbelblij.


Maar het is voor ons echt het allermooiste als wij u daarbij ook nog laag onderhoud kunnen bieden. Per slot van rekening kunt u dan op ontspannen wijze van het leven genieten, samen met de natuur zelf.

Vandaar dat wij dan ook met passie ons achterliggende credo aanhangen :

La Dolce Vita delen.

En door u te helpen in uw tuin La Dolce Vita met de natuur te delen, doen wij dat ook.
Daarbij zijn wij ook vereerd en blij met het flinke aantal goede referenties die ons al gegund zijn.

Natuurlijk leren wij u nu ook graag nader kennen, want zo hebben we in het verleden ook vele goede ervaringen opgedaan. Dus gaan wij met veel genoegen door naar het volgende aspect van ons Ecologisch Hoveniersbedrijf, namelijk:

==

2-Klanten van ons Ecologisch Hoveniersbedrijf zijn goed opgeleid en willen écht een eigen stukje van de wereld verbeteren:

Per definitie betekent dit dat deze mensen een flink stuk zelfvertrouwen hebben (ook financieel) én een echt forse hoeveelheid geduld. Per slot van rekening is het namelijk nodig voor hen om te kunnen zeggen: ik maak mijn directe leefomgeving gezond en veilig voor mens, plant en dier en daar ga ik écht voor.
Dat betekent dus ook méér dan alleen maar zeggen: ik wil wel wat doen, maar het mag (bijna) niks meer kosten. Want daarvan is inmiddels wereldwijd aangetoond dat het zo niet werkt…


De eigenschappen van dit zelfvertrouwen en geduld zijn dus vaak te vinden bij goed opgeleide mensen met ook een solide stukje levenservaring.
En een groot deel van onze favoriete klanten waren tot nu toe dan ook te vinden onder Informatie technologen (m/v) en kennis-overdragers. (Kennisoverdragers, m/v, variëren daarbij van leraar tot cursusleider, tot bibliotheek specialist).

Hierbij hebben wij namelijk ervaren dat informatie technologen :
– zeer goed snappen wat voor moois men kan realiseren met zorgvuldigheid en beschikking over juiste kennis en informatie.
– daarbij men altijd in de gaten moet houden dat informatie up to date blijft. Dit geldt met name als er veranderingsprocessen worden aangegaan.

En dit is ook precies wat wij doen door veelvuldige interactie met de natuur én u.

Wij hebben daarnaast ook ervaren dat kennisoverdragers(m/v) :
– nu juist weer heel goed snappen wat liefdevolle, maar consequente en zorgvuldige begeleiding is, en
– daarbij goed beseffen wat voor moois geduld kan brengen, en
– kennisoverdragers ook vaak wereldoverdragers zijn!

Natuurlijk zien wij er naar uit om ook geïnspireerd te worden door mensen uit totaal andere beroepen met geduld, liefde en een echt hart voor de natuur.

Als u zich hierin ook herkent, zien wij ook graag uit naar een nadere kennismaking met u, en wel door middel van ons kennismakingstraject:

=


=


Overig:

Kennismaken en werkwijze bij het ecologisch hoveniersbedrijf:

=


=

3- Kennismaking met het Ecologisch hoveniersbedrijf:

Het principe dat wij hanteren bij kennismaking is dat wij graag de echte (nabij-) wereldverbeteraars van de directe eigen omgeving helpen.
En als we de nabij-wereldverbeteraars kunnen helpen, dan leggen wij ze ook graag in de watten met desnoods eindeloos geduldige en zorgvuldige communicatie, sterk doordacht werk van hoge kwaliteit en een bijzondere ecologische laag-onderhoudstuin als eindproduct.

In de praktijk maken we bij de kennismaking onderscheid tussen enerzijds losse kleine klussen en zakelijke klussen en anderzijds de grotere klussen voor particulieren:

Bij kleinere klusjes en zakelijke klussen kijken wij wat het handigst werkt (natuurlijk wel met in acht neming van de Coronamaatregelen).

Bij grotere particuliere klussen en projecten gaan wij als ecologisch hoveniersbedrijf zeer zorgvuldig met u na of wij u, met onze aanpak, echt blij kunnen maken. Want naast een betere wereld, zijn blije klanten voor ons de grootste bron van inspiratie.

Deze zorgvuldigheid begint daarbij al bij onze eerste kennismaking. Dan willen wij namelijk gelijk al zo goed mogelijk goed uitzoeken of wij wederzijds een duurzame band kunnen verwachten. En al helemaal in Coronatijd.

Deze zorgvuldige benadering kan wat meer tijd en moeite kosten in het begin, maar verzekert later wederzijds grote tevredenheid. En dat zowel gedurende- als na verlening van de diensten.
Ten slotte voorkomt onze benadering onvruchtbare bezoeken, en de daarmee gepaard gaande
ongezonde luchtvervuiling.

De kennismaking is ten slotte zo ingericht dat we bij een blijvende wederzijdse ‘klik’, we daarna dan ook vrijwel altijd redelijk snel kunnen starten.

De kennismaking gaat in de praktijk in drie stappen als volgt:

a- Ten eerste krijgt u primaire info ter beoordeling,
b- Daarna sturen wij u een uurprijsofferte ter goedkeuring,
c- Als derde komen wij langs voor een kennismakingsgesprek,

En mocht dit allemaal bij u passen dan kunnen wij doorgaans starten binnen 4-8 weken na de eerste aanbetaling.

=


=

Daarbij kunnen we u nu al voorbereiden door een aantal zaken hier vast toe te lichten:

a- Als eerste stap krijgt u dus primaire info ter beoordeling:

In deze eerste stap verschaf ik u globale informatie over onze manier van werken. Dan kunt u eerst kijken of dat wel voor u past.

U wordt daartoe eerst verwezen naar deze webpagina waar wij de volgende principes van onze werkwijze beschrijven:

i– Wij maken alleen ecologische laag onderhoudstuinen. Dit betekent een hogere investering maar leidt tot een (voor mens, dier en plant) gezondere en echt fijne tuin in de vele jaren daarna.

ii- Wij creëren alleen jaarrond mooie tuinen. Wij doen dus geen Robs grote tuinverbouwing. Bij ons duurt een gemiddelde volledige tuinrenovatie bijvoorbeeld 4 tot 6 seizoenen. Wij werken niet met deadlines, mede omdat de natuur dat ook niet doet.

iii- Wij delen projecten als tuinrenovaties op in een aantal deelklussen. Daarbij is er na iedere (deel)klus er van beide kanten volledige vrijheid om te stoppen. Of om door te gaan naar de volgende (deel)klus, natuurlijk.

Wij sturen u in deze eerste stap van de mail-kennismaking gelijk ook een volledige lijst van diensten. Dit zijn onze diensten zoals die ook achtereenvolgend kunnen worden aangeboden en uitgevoerd.
U kunt daarbij ook alleen enkele diensten uitkiezen.

Voor een weelderige tuinontwikkeling is alleen wel een goede bodem van vitaal belang. Én een goede bewatering.
Dit kan een passieve bewatering zijn (via regenwateropvang) en/of een actieve bewatering. (Via een ecologisch bewateringssysteem.)

iv- Wij werken alleen op basis van uurprijzen en niet voor vaste prijzen. Er is namelijk een investering nodig die nu eenmaal nodig is in uw specifieke geval. Wij werken dus niet met gebaren binnen budgetten, schattingen passende ordegroottes ed. Wij kunnen u wel aangeven wat anderen betaald hebben, maar er zijn in uw geval altijd afwijkingen mogelijk en dat is wat het is.
Nogmaals: wij leggen (nabij-)wereldverbeteraars in de watten met een zeer hoog service niveau en een bijzondere ecologische natuurrijke laag-onderhoudstuin als eindproduct.

Mocht dit allemaal ook voor u passen, dan gaan wij graag met u door naar de tweede stap.


b- En in de tweede stapsturen wij u de uurprijsofferte ter goedkeuring.

Hierbij krijgt u dan een gedetailleerde Uurprijsofferte met een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij per E-mail en ondubbelzinnig een andere geldigheidsduur overeen gekomen wordt.
In de offerte staan zo veel mogelijk alle werkzaamheden aangegeven die wij voor u zouden kunnen doen. De achterliggende gedachte hierbij is gewoon dat u (alleen) betaalt voor al het werk dat wij voor u doen.
Ook geven wij in deze offerte aan waarvoor wij van u een voorschot vragen bij de start van iedere deel-klus.


Indien u zich kunt vinden in onze werkprincipes en onze uurprijs-offerte dan gaan wij door naar de derde stap:

c- Als derde stap komen wij langs voor een kennismakingsgesprek.

Natuurlijk sturen wij u bij een afspraak voor een kennismakingsgesprek, gelijk nogmaals onze Corona-regels. Deze regels staan namelijk ook hier op de website. (De link opent in een ander tabblad:)

Het is voor u én ons essentieel dat u het eens bent met deze regels, maar ik heb maar 1 keer meegemaakt dat iemand het niet eens was met onze Corona-regels.

Wij kunnen overigens voor het kennismakingsgesprek vrijwel altijd binnen 1-2 weken bij u langs komen, Coronamaatregelen en weer daargelaten.

Bij het kennismakingsgesprek zelf, maakt u kennis met mij en bespreken we de mogelijke diensten die wij in volgorde aan u kunnen aanbieden. Ook wordt nogmaals gekeken naar onze werkprincipes en werkwijze. Aan het einde van het gesprek vraag ik u mij binnen 1 -2 weken te laten weten of u voldoende klik voelt om samen verder te gaan.

Kunt u zich vinden in onze manier van werken en onze uurprijs-offerte én voelt u bovendien een klik na het kennismakingsgesprek dan is de kennismaking voltooid en:

– Geven wij netjes en ondubbelzinnig per E-mail aan dat de teller gaat lopen.

– Verzoeken wij u om een eerste voorschot.

– Kunnen wij doorgaans binnen 4-8 weken na een eerste voorschot-betaling voor u aan het werk en dat ziet er weer als volgt uit:

=


=

4- Het echte werk start met een verdiepingsgesprek met het Ecologisch hoveniersbedrijf en is een inspirerende verkenning:

Daarmee bedoelen wij dat wij positief, systematisch en opbouwend inventariseren:

Wilt u eerst uw smaak nog een stukje ontwikkelen? Of denkt u zelfs geen idee te hebben? Vaak zijn er slechts kleine steuntjes nodig om u, samen met ons, tot een uniek concept te brengen. Enkele van deze steuntjes zijn:

sfeer, functies en gemakken, planten en dieren.


Sfeer:

We praten in daarbij ieder geval over de door u gewenste sfeer en verwoorden deze dan daarna voor u in een tuintype. Als u het daar dan mee eens bent, is al een belangrijke eerste stap gemaakt.

Als voorbeeld is een mooie tuinsfeer voor de ene persoon een nostalgische sfeer van een Cottage-tuin of een vergelijkbare romantische sfeer. Dit terwijl de ander juist meer gecharmeerd is van een spannende natuurlijke rots-omgeving van een Valleituin en weer een ander juist het liefst vertoeft in een schaduwrijke groene Bosvijvertuin.


Functies en gemakken:

Welke functies wilt u? Zitruimte is altijd nodig, maar hoe ver wilt u gaan in het vasthouden van water in uw tuin of opvang van regenwater? Natuurlijk willen we onkruid en plagen terugdringen , maar wat denkt u van minder snoeiwerk? Ook is solar- of led-verlichting belangrijk, maar wat dacht u van minimale bewatering?


En het planten- en dierenleven?

Jaarronde bloei willen we wel en insecten ook. Maar wel of geen sterke geuren? En wel of geen katten? En Vlinders, Hommels, Bijen, Kikkers, Vogels, Plaag-eters, etc.? Het kan allemaal.

Een fijne tuin creëren blijft zo altijd maatwerk. En gelukkig is een fijne tuin vrijwel altijd goed te combineren met flink terugdringen van onderhoudswerk.


Samenvattend komt u met ons via de kennismaking al snel tot een prettig werkbare werkrichting. En dan wel een werkrichting waarbij uw smaak en voorkeuren echt tot hun recht zullen komen en u alleen maar meer zin krijgt in het vervolg, namelijk de project-aanpak zelf.

=


=

5- Samenvatting van de kennismaking en uitvoering van de projectaanpak bij ons Ecologisch hoveniersbedrijf:

De onderstaande aanpak is ontwikkeld voor een totaalaanpak in tuinrenovaties, tuinaanleg en vijvers. Voor losse klussen bekijken wij samen met u ad hoc wat het beste werkt.

Onze projectaanpak c.q. projectwerkwijze is daarbij als volgt:

1- Wij volgen bovenstaande kennismakings-stappen waaronder een kennismakingsgesprek.

2- U geeft binnen een week erna per E-mail aan of u voldoende “klik” voelt: u zit dan nog steeds nergens aan vast.

3- U krijgt u vervolgens een op u gerichte uurprijs-offerte met daarin de uurprijs en gevraagde voorschotten voor secundaire kosten zoals materiaalkosten, autokosten, slijtage e.d.

4- Na uw instemming per E-mail met de (eventueel aangepaste) offerte, gaan wij aan het werk en wordt onze tijd ook doorberekend.

5- Ik zal u vervolgens eerst nog gericht om extra informatie vragen.

6- Dan volgt een verdiepingsgesprek waarbij wij nog dieper en grondiger op uw wensen en de mogelijkheden in gaan.

7- Vervolgens stuur ik u per E-mail een verslagje met alle verschillende aspecten die voor uw tuin belangrijk zijn (of worden).

8- Dan moeten we het over dit verslagje eens worden en als dat zover is:

Dan volgt de deelklus uitvoering:

9- Voor de eerste (of eerstvolgende) uitvoerende klus doet u een aanbetaling van de materiaalkosten en aanverwante kosten. Dit voorschot wordt ruim van tevoren duidelijk aangegeven en later precies verrekend in de rekening.
Ons volledige arbeidsloon (voor de inventarisatie en de eerste) uitvoerende klus betaalt u pas achteraf.

10- Na ontvangst van de aanbetaling wordt u ingeroosterd. (Wachttijd momenteel 4-8 weken.)

11- Ecologisch Hoveniersbedrijf EcoVita voert de eerste (deel)klus uit en na uw uitdrukkelijke goedkeuring krijgt u een rekening die u binnen 24 uur na ontvangst betaalt. Dat wil zeggen, als u in aanmerking wil komen voor een snel-betaalkorting. Tot nu toe heeft iedereen daar voor gekozen.

12- Dit proces van toestemming voor iedere, van te voren besproken (deel)klus, aanbetaling, uitvoering, goedkeuring door u én betaling van arbeidsloon achteraf, wordt herhaald tot uw totale tuinproject klaar is of u het allemaal zelf aan kunt.


Wilde u nog wat referenties zien of terug naar de diensten ?

Of:

U kunt direct naar de fotos van EcoVita.

Ten slotte werken overigens met strikte Corona maatregelen. Wilt u weten hoe?

Ga dan naar de Corona-pagina.

Of:

liever persoonlijk contact? Dan:

Hoveniersbedrijf EcoVita hoveniers

La Dolce Vita delen.
.

Ecologisch praten doet inmiddels iedereen.

Bij ECHT ecologisch aan de slag, helpen wij graag…

Samen nú zorgvuldig aan een (klein) stukje echte wereldverbetering!

DIENSTEN

-Ecologische Renovatie naar laag onderhoud.

-Ecologische tuinaanleg

-Ecologisch Renoverend onderhoud

-Ecologische laag onderhoud vijvers

-Ecologische Coaching