Resultaten van alle reviews: een gemiddelde van 4,8 uit 5.

alle referenties
Er geldt voor alle reviews en referenties als totaal:


Resultaten: Een review-gemiddelde van
4,8 sterren uit 5 bij een
totaal aantal referenties van 35

(De Achtergrond is met dank aan stockvault onder vrije licentie, te vinden onder deze link).

Deze pagina betreft de resultaten in 34 reviews van de ecologisch hovenier en 1 (spook?) review die niet over uitgevoerd werk ging. Want ook hier zijn wij voor volledige openheid.
Daarom hieronder alle 35 referenties, inclusief commentaren, opmerkingen en antwoorden van de ecologisch hovenier zelf. Het betreffen:

21 referenties van Werkspot :
(Werkspot heeft geen mogelijkheden tot direct werkende Website-links naar reviews, maar is wel gewoon via de browser te vinden onder: https://www.werkspot.nl/profiel/ecovita-hoveniers )

en 12 reviews van Google en

2 referenties van Milieuwijzer Utrecht van Milieu Centrum Utrecht (MCU).

Mocht u problemen hebben met laden, download dan hier dan de PDF.

Terug naar de homepage ? Dat kan hier.

tuinen .favos.nl (bamboe intomen); tuinaanleg .zoekidee.nl (bamboe inperken). biologische .topbegin.nl (biologische bestrijding), hovenier .nr1start.nl (milieuadvies), biologische .topbegin.nl (coaching in biologisch tuinieren), biologisch-tuinieren .beginthier.nl (biologische hoveniers) en tenslotte is nu nog een link aangevraagd bij: tuin .startplezier.nl (rubriek beregening).

Hoveniersbedrijf EcoVita hoveniers

Ecologisch praten doet inmiddels iedereen.

Bij ECHT ecologisch aan de slag, helpen wij graag…

Samen nú zorgvuldig aan een (klein) stukje echte wereldverbetering!

DIENSTEN

-Ecologische Renovatie naar laag onderhoud.

-Ecologische tuinaanleg

-Ecologisch Renoverend onderhoud

-Ecologische laag onderhoud vijvers

-Ecologische Coaching


Werkspot